Športni program akademije

Program je prilagojen starosti in sposobnosti otrok.
 • SPLOŠNA VADBA Z njo bomo razvijali osnovne motorične sposobnosti: vzdržljivost, moč, hitros, koordinacijo, preciznost, ravnotežje in gibljivost. Seznanili se bomo z osnovami nekaterih atletskih disciplin.
 • GIMNASTIKA Otroci bodo spoznavali in osvajali naravne oblike gibanja kot so: plazenje, lazanje, kotaljenje, skakanje,... Seznanili se bodo tudi z nekaterimi osnovnimi gimnastični elementi (preval napre, preval nazaj, stoja na rokah, naskok na skrinjo ali kozo,...)
 • JUDO Skozi igro in sproščeno zabavo otrokom približamo določene elemente juda, ki jih kasneje podzavestno uporabljajo pri učenju tehnik in pri borbah.
 • EKIPNI ŠPORTI Otroci se bodo spoznali predvsem z različnimi igrami z žogo. Naučili se bodo metanja, lovljenja in podajanja žoge. Seznanili se bodo tudi z osnovami nogometa, rokometa in košarke.
 • PLAVANJE Skozi igro se bomo prilagajali na vodo in se učili lebdenja, dersenja in osnovnih vodnih polažajevna. Želimo doseči stopnjo kjer se otrok vode več ne boji in se počuti varno.
Program je prilagojen starosti in sposobnosti otrok.
 • SPLOŠNA VADBA Z njo bomo razvijali osnovne motorične sposobnosti: vzdržljivost, moč, hitros, koordinacijo, preciznost, ravnotežje in gibljivost. Seznanili se bomo z osnovami nekaterih atletskih disciplin in hkrati nadgradili že osvojeno znanje.
 • GIMNASTIKA Otroci bodo spoznavali in osvajali naravne oblike gibanja kot so: plazenje, lazanje, kotaljenje, skakanje,... Seznanili se bodo tudi z nekaterimi osnovnimi gimnastični elementi (preval napre, preval nazaj, stoja na rokah, stoja na glavi, most, premet vztran, naskok na skrinjo ali kozo, preskok)
 • JUDO Skozi igro in sproščeno zabavo otrokom približamo določene elemente juda, ki jih kasneje podzavestno uporabljajo pri učenju tehnik in pri borbah. Naučili se bomo pravilnih padcev ter nekaj osnovnih prijemov in metov.
 • EKIPNI ŠPORTI Otroci se bodo spoznali predvsem z različnimi igrami z žogo. Naučili se bodo metanja, lovljenja in podajanja žoge. Seznanili se bodo tudi z osnovami nogometa, rokometa in košarke.
 • PLAVANJE Otroci neplavalci se učijo osnovnih vodnih položajev ter različnih elementov, potrebnih za nadaljno usvojitev plavalnih tehnik. Plavalci pa se seznanjio z osnovami nekaterih tehnik in nadaljujejo z izpopolnjevanjem le teh.
Program je prilagojen starosti in sposobnosti otrok.
 • SPLOŠNA VADBA Z njo bomo razvijali osnovne motorične sposobnosti: vzdržljivost, moč, hitrost, koordinacijo, preciznost, ravnotežje in gibljivost. Nadgradili bomo že osvojeno znanje in se seznanili še z nekaterimi atletskimi disciplinami.
 • GIMNASTIKA Spoznavali bomo osnove orodne gimnastike (nizka gred, dvovišinska bradlja, koza,...) in akrobatike.
 • JUDO Naučili se bomo pravilnih padcev ter nekaj osnovnih prijemov in metov, hkrati pa bomo nadgradili že osvojeno znanje in nekaj časa namenili tudi učenju tehnike.
 • EKIPNI ŠPORTI Otroci se bodo spoznali z ekipnimi športi kot so nogomet, rokomet, košarka, hokej. Seznanili se bodo s taktično-tehničnimi elementi in pravili posameznega športa.
 • PLAVANJE Seznanili se bomo z osnovami nekaterih tehnik in hkrati nadaljevali z izpopolnjevanjem že znanih. Učili se bomo tudi štartnih skokov in obratov.
 • VESLANJE Otroci se spoznavajo z veslaškimi čolni, srečajo se z veslaškimi osnovami v kajakih, kanuji in šolskih veslaških čolnih (banicah). Veslajo v velikem šolskem četvercu skupaj z vaditeljem.
Program je prilagojen starosti in sposobnosti otrok.
 • SPLOŠNA VADBA Z njo bomo razvijali osnovne motorične sposobnosti: vzdržljivost, moč, hitrost, koordinacijo, preciznost, ravnotežje in gibljivost. Cilj splošne vadbe je graditi na zdravem življenjskem slogu. Nadgradili bomo že osvojeno atletsko znanje.
 • GIMNASTIKA Spoznavali bomo osnove orodne gimnastike (nizka gred, dvovišinska bradlja, koza,...) in akrobatike.
 • JUDO Naučili se bomo pravilnih padcev ter nekaj osnovnih prijemov in metov, hkrati pa bomo nadgradili že osvojeno znanje in nekaj časa namenili tudi učenju tehnike.
 • EKIPNI ŠPORTI Otroci se bodo spoznali z ekipnimi športi kot so nogomet, rokomet, košarka, hokej. Seznanili se bodo s taktično-tehničnimi elementi in pravili posameznega športa.
 • PLAVANJE Seznanili se bomo z osnovami nekaterih tehnik in hkrati nadaljevali z izpopolnjevanjem že znanih. Učili se bomo tudi štartnih skokov in obratov. Za popestritev vadbe pa bomo dodali še vaterpolo.
 • VESLANJE Otroci spoznajo in nadgradijo veslaške elemente v šolskih tekmovalnih veslaških čolnih. Spoznavajo osnove treninga in tekmovanja na vodi. Samostojno veslajo v velikem šolskem četvercu.
Program je prilagojen starosti in sposobnosti otrok.
 • SPLOŠNA VADBA Z njo bomo razvijali osnovne motorične sposobnosti: vzdržljivost, moč, hitrost, koordinacijo, preciznost, ravnotežje in gibljivost. Cilj splošne vadbe je graditi na zdravem življenjskem slogu. Nadgradili bomo že osvojeno znanje in se seznanili še z nekaterimi atletskimi disciplinami.
 • GIMNASTIKA Spoznavali bomo osnove orodne gimnastike (nizka gred, dvovišinska bradlja, koza,...) in akrobatike.
 • JUDO Naučili se bomo pravilnih padcev ter nekaj osnovnih prijemov in metov, hkrati pa bomo nadgradili že osvojeno znanje in nekaj časa namenili tudi učenju tehnike. Vključili bomo tudi samoobrambo.
 • EKIPNI ŠPORTI Otroci se bodo spoznali z ekipnimi športi kot so nogomet, rokomet, košarka, hokej. Seznanili se bodo s taktično-tehničnimi elementi in pravili posameznega športa.
 • PLAVANJE Izpopolnjevanju osnovnih tehnikam bomo dodali tudi nadaljevalne tehnike. Učili se bomo tudi štartnih skokov in obratov. Za popestritev vadbe pa bomo dodali še vaterpolo.
 • VESLANJE Mladostniki bodo lahko svoje znanje, spretnosti in sposobnosti prenesli v trening , ki je osnova za pristop k tekmovalnim preizkušnjam. Nadgrajevali bodo svoje individualno znanje v večjih čolnih. Spoznavali se bodo s tehniko veslanja, skladnostjo in ekipnim duhom ter kondicijskim treningom.

atletika-ikonaATLETIKA

Atletiko sestavljajo najbolj naravne oblike gibanja, kot so hoja, teki, skoki in meti. To so gibanja, ki jih je človek uprabljal že od nekdaj, da bi si zagotovil svoj obstoj. Šele kasneje je nastala atletika (beseda je starogrškega izvora in pomeni tekmovati, boriti se) kot športna zvrst z natančno določenimi pravili, kjer so osnovna gibanja postala le temelj posamezne atletske discipline.

Atletika je specifična , heterogena športna panoga , ki jo z razliko od drugih športnih panog sestavljajo številne atletske discipline (24 disciplin za moške in 23 disciplin za ženske). Delimo jih v hojo, teke, skoke in mete. Atletske discipline razen objektivne merljivosti rezultatov, nimajo prav veliko skupnih značilnosti. Razlikujejo se tako glede tehnike izvedbe, gibalnih sposobnostih, biomehanskih in fizioloških značilnosti, metodike učenja in načina treniranja. Nedvomno je atletika ena od temeljnih športnih panog, ki predstavlja osnovo tudi številnim drugim športom.

»Atletika je kraljica športov »

 • Atletika je klasična športna panoga z zelo dolgo in bogato tradicijo in zgodovino.
 • Je temeljna športna panoga, ki je z gibalnega vidika osnova številnim drugim športnim panogam.
 • Vsebuje nekatera za človekov razvoj in obstoj pomembna utilitarna gibanja.
 • Optimalna dostopnost atletskih aktivnosti tako z vidika tehnike izvedbe, prostora, časa kot starosti.
 • Atletika ima pomembno vzgojno in biološko funkcijo pri razvoju mladih.
 • Atletika je planetarna športna panoga razširjena na vseh kontinentih.
 • V mednarodno atletsko federacijo International Association of Athletics Federations – IAAF je vključenih 213 držav (nacionalnih panožnih atletskih zvez), kar je največje število med vsemi športnimi panogami.
 • Absolutna konkurenca – glede na število nastopajočih držav na velikih tekmovanjih, kot so svetovna prvenstva in olimpijske igre.

Zakaj je atletika dobra za otroke?

Hojo, tek, skoke in mete otroci obvladajo že od malega in jih tudi uporabljajo pri igri in spontani vadbi. Upravičeno lahko ugotovimo, da je pri najmlajših med vsemi športnimi panogami najbolj razširjena prav »atletika«, kar je povsem razumljivo, saj se človek prej nauči teči, skakati in metati kot pa smučati, igrati rokomet ali košarko.

Atletika vpliva na:

 • Razvoj osnovnih – prirodnih gibalnih sposobnosti
 • Razvoj specifičnih gibalnih sposobnosti
 • Razvoj pomembnih življenjskih funkcionalnih sposobnosti
 • Razvoj ustvarjalnosti in samopodobe
 • Razvoj osebnostnih karakteristik
 • Razvoj moralnih in psihosocialnih vrednot
 • Razvoj zdravega življenjskega sloga in zdravih življenjskih navad

veslanje-ikonaVESLANJE

Velika človekova želja po premagovanju vode in odkrivanju novega sveta je že stoletja nazaj iskala rešitve, kako pluti in premagovati vodne ovire. Veslaške tekme na Temzi v Angliji so bile organizirane že v sredini XVIII. stoletja med takratnimi čolnarji. Veslanje je najstarejši organiziran olimpijski šport in je vključen v program olimpijskih iger že vse od leta 1896.

Veslanje danes pa je veliko več od premagovanja razdalj na vodi!

Veslanje za otroka predstavlja izziv, ki je podoben prvinski želji zapluti in z močjo svojega telesa premagati vodno oviro.

V programu veslanja se bo vaš otrok srečal z različnimi vrstami veslanja: akademsko veslanje (enojec, dvojec, četverec, osmerec), kajak, kanu in veslanje na simulatorjih.

Veslaški šport se odvija večji del leta na prostem in je zato tudi zdrav in okolju prijazen šport. Otrok ob pridobivanju moči, vzdržljivosti, koordinacije in delovnih navad krepi tudi samozavest, pogum in odločnost.Veslanje razvija samostojnega in samozavestnega otroka,ki zna ceniti naravo in spoznava njeno krhkost, saj se vsakodnevno srečuje z vodo v naravnem okolju.

Vadba otrok je varna, saj uporabljamo primerne nepotopljive čolne, varnostne jopiče, vadbo pa spremljajo trenerji in vaditelji. Veslanje je zdravo, saj krepi odpornost organizma in povečuje otrokovo moč in vdržljivost. Kot posameznik je vključen v skupino in ekipo na čolnu, kar od njega zahteva razvoj kolektivnih vrednot in podrejanje skupnemu cilju.

Spoznavanje z veslaškim športom bo za vašega otroka nepozabno doživetje in nepozabna izkušnja. V iskanju športnih sanj bo lažje našel pot do športa, ki bo izpolnjeval njegove želje in pričakovanja.


judo-ikonaJUDO

Judo je goloroka borilna veščina, ki vključuje borbo stoje in na tleh, mete, padce in vzvode.. Je individualni šport, ki vpliva na psihofizični razvoj mladega človeka, ki se v boju z nasprotnikom nauči samoobvladovanja in premagovanja strahu. S svojo sistematično urejenostjo vsebine in vadbe je bil judo začetnik, hkrati pa tudi vzor mnogih kasnejših modernih japonskih borilnih veščin.

Oseba, ki vadi oz. trenira judo, se imenuje judoist. Učenci, oblečeni v bele uniforme, t.i. judogije (poenostavljeno v kimone), vadijo pod vodstvom učitelja mojstra, senseija. Kraj vadbe se na Japonskem imenuje dodžo, drugje po svetu pa so to po navadi večje ali manjše splošne telovadnice. Zaradi varnosti pri padcih se vadba vrši na posebnih blazinah, t.i. tatamijih.

Judo lahko poleg tehnik vsebuje tudi filozofsko plat, tesno povezano z vadbo. Namen juda je tudi v razvoju celega človeka skozi dolgotrajno vadbo, tako v pomenu fizičnega razvoja (zdravje, borba in samoobramba, šport) kakor razvoja razuma, osebnosti in doseganja notranjega miru.

Šolski pasovi v judu si sledijo v naslednjem zaporedju:

 • Belo-rumen
 • Rumen
 • Rumeno-oranžen
 • Oranžen
 • Oranžno-zelen
 • Zeleni
 • Modri
 • Rjavi

Zakaj je judo dober za otroke?

Judo je primeren za otroke zaradi večih razlogov:

 • je telesna vadba
 • je univerzalen šport, ki človeka razvija celostno
 • razvija koordinacijo
 • je samoobramba
 • poudarja enakopravnost med spoloma
 • gradi in krepi samozaupanje in samopodobo
 • uči disciplino
 • poudarja individualen dosežkek posameznika v okviru njegovih zmožnosti
 • ima tekmovanja
 • znanje se preverja s stopnjo pasu – rangiranje
 • krepi kognitivne sposobnosti posameznika zaradi svoje univerzalnosti
 • judo ni gola fizična moč, temveč je kontrola – psihe in telesa posameznika

plavanje-ikonaPLAVANJE

Plavanje je breztežnostna vadba, pri kateri delujejo mišice vsega telesa.V današnjem času plavanje predstavlja mnogo več kot golo preživetje ali kot status. Ponuja se nam velika količina vodnih površin, veliko krajev, ki ima zimske ali letne bazene. Ljudje smo vedno bolj ozaveščeni, da voda s svojimi značilnostmi predstavlja primerno okolje za sprostitev, zabavo, regeneracijo, druženje, rekreacijo in igro. Vadba razbremenjuje sklepe, utrjuje in krepi srce ter prijetno osveži. V celoletnem obdobju se seznanimo z vsemi štirimi plavalnimi tehnikami: kravl, prsno, hrbtno, delfin (dihanje, delo rok, delo nog, koordinacija dela rok in nog), skoki v vodo in obrati ali pa izkoristimo urico za samostojno rekreativno plavanje.

Zakaj je plavanje dobro za otroke?

Zgodnji začetki plavanja imajo veliko pozitivnih učinkov na psihofizičen razvoj otroka. Voda je drugačno okolje. Na različnih tečajih se otrok skupaj s starši in preko igre enostavno privadi na novo okolje in veščine. Otroka lahko vključimo v tečaj, še preden shodi, v pravi samostojni tečaj pa, ko dopolni tri leta. V tečaju se otroci postopoma učijo vseh potrebnih korakov do popolnega plavanja. Ker poteka učenje v glavnem v skupini, je vse veliko bolj zabavno, saj je učenje enostavnejše, ker je ves čas prisotna igra z vrstniki. Poleg tega pa lahko učitelji tudi individualno pristopijo k posamezniku, ko opazijo kako težavo. Najbolje je, da to delo opravijo učitelji, ki s spretnimi zvijačami očarajo otroke, zato ti hitro pozabijo na vse težave. Pri plavanju je zagotovo ena večjih težav strah pred vodo in samo predstavljajte si, kako čudovito se počutijo otroci ob polnem bazenu pisanih igrač, ki plavajo na vodi.


gimnastika-ikonaGIMNASTIKA

Gimnastika je sistem izbranih vaj in metodičnih postopkov katerih cilj je skladen telesni razvoj človeka in njegovih psihofizičnih sposobnosti. Z njo razvijamo osnovne gibalne sposobnosti kot so moč, koordinacija, gibljivost, ravnotežje in hitrost. Zaradi različnih struktur gibanj velja za temeljni šport, ki ostalim športnim panogam služi kot neobhodna potreba za dosego cilja v vrhunskem športu. Poleg razvijanja gibalnih sposobnosti in pridobivanja gibalnih izkušenj je ena najpomembnejših značilnosti športne gimnastike prispevek k vzgoji in oblikovanju osebnosti otroka, saj primerno izbran in organiziran vadbeni program zahteva in vzbuja v učencih smisel za kolektivno delo, samodisciplino, vztrajnost, borbenost, pogum, samozavest in druge pozitivne lastnosti človekove osebnosti, ki se kasneje prenašajo v njegovo vsakdanje življenje in delo.


ekipni-ikonaEKIPNI ŠPORTI

Med ekipne športe uvrščamo športe v katerih igralci iste ekipe med seboj sodelujejo in so usmerjeni k skupnemu cilju. Ekipni šport je športna dejavnost, pri kateri skupina posameznikov v isti ekipi poskuša s skupnimi močmi doseči končni cilj, ki je ponavadi zmaga. Člani ekipe si zastavljajo skupne cilje, sprejemajo odločitve, komunicirajo in rešujejo probleme v spodbudnem in zaupljivem vzdušju, z namenom, da bi dosegli svoje cilje. Otroci se preko ekipnih športov učijo predvsem medsebojnega sodelovanja in ekipnega duha.

One thought on “Športni program akademije

Comments are closed.